Insecticide-acaricide

Insecticidele sunt substanţe chimice care omoară, sau împiedică înmulţirea insectelor dăunătoare. Ele sunt utilizate în agricultură, silvicultură şi pomicultură. Insecticidele, după modul lor de acţiune, se clasifică în: insecticide de ingestie (stomacale) – care sunt introduse în organism pe cale bucală, o dată cu hrana şi acţionează prin intermediul tubului digestiv; insecticide de contact – acţionează prin atingerea directă a insectei cu produsul respectiv; insecticide fumigante (asfixiante) – care pătrund în organismul insectei prin căile respiratorii sub formă de gaze, vapori sau aerosoli; insecticide cu eficacitate adiţională sau însumată – în cazul combinării insecticidelor. Exemplul insecticidului Salut (278 g/l Chlorpyrifos+222 g/l Dimetoate), care este o combinaţie pentru a combate prin reunificarea eficacităţii astfel: Chlorpyrifos acţionează asupra Lepidopterelor, păduchelui lânos etc., iar Dimetoate combate insecte Homoptere şi Diptere. Eficacitatea adiţională (însumată) duce la sinergism (contact, ingestie, inhalaţie, sistemie); insecticide cu persistenţă sau activitate insecticidă reziduală – de durată lungă ca urmare a unor proprietăţi fiziologice, biochimice şi mecanisme de acţiune a insecticidului, ca: sistemie, solubilitate foarte scăzută în apa din precipitaţii, afinitate la cuticula plantei, rezistenţă substanţei active la spălare de ploi, la căldură şi lumină etc., toate acestea asigurând o remanenţă îndelungată. În acest context insecticidul trebuie să aibă o acţiune de şoc în momentul aplicării şi ca urmare induce o mortalitate puternică prin forţa sa insecticidă, iar pe baza persistenţei sau acţiunii insecticide, reziduale va cauza mortalitate la insecticide care reinfestează cultura, la noile stadii apărute ulterior (larve din ou, adulţi noi etc.);

Clasificarea pesticidelor după grupe de dăunători:

insecticide – folosite în combaterea insectelor;

acaricide – folosite în combaterea acarienilor (păianjenilor);

nematocide – folosite în combaterea nematozilor;

moluscocide – folosite în combaterea melcilor;

rodenticide – folosite în combaterea rozătoarelor.

Se arată 1–12 din 24 de rezultate

Se arată 1–12 din 24 de rezultate