Fungicide

Bolile plantelor pot fi ușor combătute cât timp se acționează corect și la timp. Asigurați-vă că aveți numai culturi sănătoase alegând fungicidele potrivite care câștigă lupta împotriva bolilor plantelor.

MODUL DE ACŢIUNE AL FUNGICIDELOR ASUPRA AGENŢILOR FITOPATOGENI

Acţiune imunizatoare – când produsul folosit acţionează asupra toxinelor agentului patogen având ca urmare inactivitatea lor.

Acţiune preventivă – profilactică sau de protecţie creată de un pesticid care, aplicat înainte de instalarea bolii, opreşte infecţia şi impiedică înmulţirea patogenului.

Acţiune curativă – obţinută atunci când produsul se aplică în momentul sau după ce a avut loc infecţia agentului patogen. Substanţa acţionează direct asupra organelor agentului patogen cu care intră în contact. Produsele cu acţiune curativă pot avea o eficacitate mai mare sau mai mică în funcţie de momentul de aplicarea mai apropiat sau mai depărtat de cel al producerii infecţiei. Cu cât se întârzie mai mult tratamentul faţă de momentul infecţiei, cu atât eficacitatea se reduce până la punctul zero.

Acţiune sau efect de eradicare – chiar în cazul unei infestări complete care a provocat deja dereglări plantelor, produsul (pesticidul) poate determina oprirea efectului.

Produse de contact – care acţionează asupra agentului fitopatogen prin contact direct (cuprul, sulful etc.). Unele au şi o oarecare posibilitate de penetrare locală în profunzimea ţesuturilor la organele verzi sau tegumentul seminţelor.

Produse sistemice – sunt cele care acţionează după pătrunderea lor în organele vegetative ale plantei, prin rădăcini şi prin frunze şi apoi în sistemul vascular înpreună cu apa şi substanţele nutritive, încât întreaga plantă devine invulneravilă pentru agentul patogen. Aceste proprietăţi ale produselor sistemice sunt condiţionate de vârsta plantelor tratate şi rapitatea cu care are loc metabolizarea produsului de către acestea.

Acţiune curativ-eradicativă – se manifestă atunci când sunt împreună două substanţe în acelaşi pesticid, în care unul acţionează sistemic, iar celălalt prin contact (Sonax, Ridomil etc.)

Acţiune selectivă şi neselectivă a produselor – este stabilită de diferenţa între structura membranei celulare la plante şi ciuperci. Astfel, la plante membrana celulară are în alcătuire celuloza, pe când ciupercile au drept componentă acetil-glucozamina şu dacă produsul chimic inhibă formarea ei, este caracterizat ca substanţă selectivă, deoarece hifele ciupercii nu au potenţialul necesar de pătrundere în ţesuturile plantei. Fungicidele neselective se pot aplica însă în doze mai mari, în care caz ele inhibă nu numai activitatea agenţilor patogeni, dar şi a plantelor, de aceea se folosesc în perioada de repaus sau înaintea pornirii în vegetaţie, încorporarea lor în sol înainte de plantare etc.

Acţiune specifică – o au produsele care acţionează asupra unei specii de ciuperci sau a unui grup restrâns de specii, fapt atribuit rezistenţei diferite faţă de fungicide, în funcţie de permeabilitatea membranei miceliului sau/şi de capacitatea de detoxicare mai evidentă la unii decât la alţi agenţi fitopatogeni sensibili.

Actiune translaminară – în care caz pesticidul e răspândeşte în ţesuturile învecunate cu locul unde a atins organul vegetativ, fără însă a fi sistemic, transmisibil la distanţă în toate ţesuturile organelor verzi.

Se arată 1–12 din 28 de rezultate

Se arată 1–12 din 28 de rezultate