Pesticide

Pesticidele sunt produse chimice (exceptând medicamentele) folosite pentru combaterea dăunătorilor plantelor şi a produselor agricole stocate, precum şi pentru combaterea vectorilor biologici ai bolilor omului şi animalelor. Dăunătorii includ microbi, plante sau animale care concurează cu omul pentru hrană, distrug proprietatea, difuzează boli sau reprezintă o calamitate. Pesticidele sunt substanţe sau amestecuri de substanţe ce conţin ingrediente biologic active împotriva dăunătorilor. Ingredientele biologic active sunt, în general, substanţe toxice cu potenţial de degradare a mediului. Multe pesticide sunt toxice şi pentru om. Din aceste motive producerea, ambalarea, depozitarea, transportul şi utilizarea pesticidelor sunt reglementate prin lege. Pesticidele se clasifică, în funcţie de organismul ţintă combătut, în: bactericide, fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, nematocide, moluscocide, raticide şi cu acţiune mixtă